Markedskraft

Markedskraft følger kraftprisen på Nord Pool. Kraftprisen på Nord Pool er delt opp i timespriser.
JotunKraft AS benytter standard uttaksprofil for å finne gjennomsnittlig månedspris for standmålte anlegg. For timesmålte anlegg benyttes faktisk forbruk pr time. Denne skal reflektere faktisk råvarekostnad.

Utover råvareprisen tar JotunKraft AS et påslag på 6,25 øre inkl mva for å dekke sine kostnader ved avregning og elsertifikater.

Produktnavn Markedskraft
Produkttype Spotpris
Påslag 6,25 øre/kWh
Fastbeløp 30 kr pr. måned
Oppstartsavgift 0 kr
Betalingstid Etterskudd
Bestill produkt