Markedskraft

Markedskraft følger kraftprisen på Nord Pool. Kraftprisen på Nord Pool er delt opp i timespriser.
JotunKraft AS benytter standard uttaksprofil for å finne gjennomsnittlig månedspris. Denne skal reflektere faktisk råvarekostnad.

Utover råvareprisen tar JotunKraft AS et påslag på 6,25 øre inkl mva for å dekke sine kostnader ved avregning og elsertifikater.

Produktnavn Markedskraft
Produkttype Spotpris
Påslag 6,25 øre/kWh
Fastbeløp 30 kr pr. måned
Oppstartsavgift 0 kr
Betalingstid Etterskudd
Bestill produkt