Plusskunde - Salg av overskuddskraft

JotunKraft AS kan inngå avtale med plusskunder om kjøp av overskuddskraft.
Dette krever at du er registrert som plusskunde hos din netteier, og at JotunKraft AS er din kraftleverandør.

JotunKraft AS tilbyr spotpris + 2 øre/kWh i betaling for ditt overskudd av strøm.  Beløp er eksl. mva.
Avgiftsbehandling er avhengig av plusskundens avgiftsmessige status.

Beløpet vil komme til fratrekk på den normale strømfakturaen, og overskytende vil bli utbetalt.

Ta kontakt på firmapost@jotunkraft.no for nærmere informasjon.