Kraftmarkedet

Elsertifikater

Fra 1. januar 2012 ble det innført krav om at alle kraftleverandører skal kreve inn elsertifikat på vegne av staten.
Kravet om at elsertifikat vil øke fram til 2020, og avhengig av prisen på elsertifikat vil påslaget som kraftleverandørene tar variere over tid.
Energi Norge har laget en informasjonsside om elsertifikater. Informasjonen finner du her

Varedeklarasjon

Nve egne sider med varedeklarasjon. Disse finner du her

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

https://www.nve.no/stromkunde/om-kraftmarkedet/