Kraftleveringsavtaler

Bransjeorganisasjonene, KS Bedrift og Energi Norge, har utarbeidet nye standard kraftleveringsavtaler for både forbrukerkunder og næringskunder. Lenker til avtalene finner du under.

Standard kraftleveringavtale - Privatkunder
Standard kraftleveringsavtale - Næringskunder

 

Nasjonal varedeklarasjon finnes hos NVE.
http://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/varedeklarasjon