JotunKraft Standard Variabel Kraftpris

 

På grunn av markedssituasjonen i energimarkedet tilbys ikke dette produktet til nye kunder.

Fra 1. januar 2023 legges dette produktet ned, og alle kunder flyttes over til markedskraft(spot-produkt)

Pris fra 1. desember 2022: 350 øre/kWh inkl mva.

Prisen følger forventet råvarepris, og kan endres med 30 dagers varsel.

Prisen endres i takt med markedet, men har mindre variasjon enn markedskraft/strøm til innkjøpspris.

Prisvarsling skjer via våre hjemmesider og direkte til kunde på sms.
Pris inkluderer elsertifikat.
Kunden velger selv om avregning skal skje månedlig eller annenhver måned.

 

Produktnavn JotunKraft Standard Variabel Kraftpris
Produkttype Variabel pris
Pris pr. kWh 399,90 øre/kWh
Fastbeløp 30 kr pr. måned
Oppstartsavgift 0 kr
Betalingstid Etterskudd
Bestill produkt