Strøm til Innkjøpspris

Dette produktet er stengt for nye kunder. 
JotunKraft sitt spotprisprodukt er nå "Markedskraft"

 

Strøm til Innkjøpspris følger kraftprisen på Nord Pool. Kraftprisen på Nord Pool er delt opp i timespriser.
JotunKraft AS benytter standard uttaksprofil for å finne gjennomsnittlig månedspris for standmålte anlegg. For timesmålte anlegg benyttes faktisk forbruk pr time. Denne skal reflektere faktisk råvarekostnad.

Strøm til innkjøpspris har påslag på 3,75 øre inkl mva pr kWh til dekning av myndighetspålagte elsertifikater. Utover dette betaler kunden kr 38,33 pr mnd inkl mva i fastbeløp.

Produktnavn Strøm til Innkjøpspris
Produkttype Innkjøpspris
Påslag 3,75 øre/kWh
Fastbeløp 38,33 kr pr. måned
Oppstartsavgift 0 kr
Betalingstid Etterskudd
Bestill produkt

Dette produktet har en begrensning på 40.000 KWh på år.

Går du over denne grensen blir du flyttet over til Standard Variabel Kraftpris.