Strøm til Innkjøpspris

Strøm til Innkjøpspris følger kraftprisen på Nord Pool. Kraftprisen på Nord Pool er delt opp i timespriser.
JotunKraft AS benytter standard uttaksprofil for å finne gjennomsnittlig månedspris. Denne skal reflektere faktisk råvarekostnad.

Strøm til innkjøpspris har påslag på 3 øre inkl mva pr kWh til dekning av myndighetspålagte elsertifikater. Utover dette betaler kunden kr 38,33 pr mnd inkl mva i fastbeløp.

Produktnavn Strøm til Innkjøpspris
Produkttype Innkjøpspris
Påslag 3 øre/kWh
Fastbeløp 38,33 kr pr. måned
Oppstartsavgift 0 kr
Betalingstid Etterskudd
Bestill produkt

Dette produktet har en begrensning på 40.000 KWh på år.

Går du over denne grensen blir du flyttet over til Standard Variabel Kraftpris.